Interlock co dãn 4 Chiều

95% Cotton 05%Spandex  , 95% Polyester 05%Spandex  , 57%cotton 38% polyester 05%Spandex , 62%polyester 33%Cotton 05%Spandex

Danh mục: Interlock

Sản phẩm cùng loại

Interlock  co dãn  2 Chiều

sản xuất theo yêu cầu