Sản phẩm

Thun ITY

Thun kiểu Các Loại - mẫu theo yêu cầu khách hàng

Thun Lưới

Thun kiểu Các Loại - mẫu theo yêu cầu khách hàng

Thun Youli

Thun kiểu Các Loại - mẫu theo yêu cầu khách hàng

Thun Hocky

Thun kiểu Các Loại - mẫu theo yêu cầu khách hàng

Thun Toshi

Thun kiểu Các Loại - mẫu theo yêu cầu khách hàng

Thun Toshi

Thun kiểu Các Loại - mẫu theo yêu cầu khách hàng

Mền Nỉ - Chăn Nỉ

sản xuất theo yêu cầu

Rib 1x1 + Spandex

95% Cotton 05%Spandex , 95% Polyester 05%Spandex , 57%cotton 38% polyester 05%Spandex , 62%polyester 33%Cotton 05%Span...

Rib 1x1

100% Cotton , 100% Polyester , 60%cotton 40% polyester , 65%polyester 35%Cotton

Rib 2x1 + Spandex

95% Cotton 05%Spandex , 95% Polyester 05%Spandex , 57%cotton 38% polyester 05%Spandex , 62%polyester 33%Cotton 05%Span...

Rib  2x1

100% Cotton , 100% Polyester , 60%cotton 40% polyester , 65%polyester 35%Cotton

Thun 2 da co dãn 4 chiều

95% Cotton 05%Spandex , 95% Polyester 05%Spandex , 57%cotton 38% polyester 05%Spandex , 62%polyester 33%Cotton 05%Spandex...

Thun 2 Da co dãn 2 chiều

100% Cotton , 100% Polyester , 60%cotton 40% polyester , 65%polyester 35%Cotton

Interlock co dãn 4 Chiều

sản xuất theo yêu cầu

Interlock  co dãn  2 Chiều

sản xuất theo yêu cầu

Copyright © 2019 lygianguyen.com.vn. Design by Công Nghệ Hưng Phát