Nỉ cào 1 mặt

thành phần : 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 82%poly 18%Cotton

Danh mục: Vải Nỉ

Sản phẩm cùng loại

Nỉ Cào 2 Mặt

thành phần : 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 82%poly 18%Cotton

Nỉ Tạo Hạt 2 mặt

sản xuất theo yêu cầu

Nỉ Tạo Hạt 1 mặt

sản xuất theo yêu cầu