Sản phẩm

Thun Da Cá 4 Chiều

sản xuất theo yêu cầu

Thun Da Cá 2 Chiều

sản xuất theo yêu cầu

thun Mè lớn

thành phần : 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton

Thun Mè nhỏ

thành phần : 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton

Vải Vẩy Cá Cào

thành phần : 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton

Vải Vẩy Cá Xéo

thành phần : 100% Cotton ,100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton

Vải Vẩy Cá chân cua

thành phần : 100% Cotton , 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton

Nỉ  co dãn 4 Chiều

sản xuất theo yêu cầu

Nỉ Tạo Hạt 1 mặt

sản xuất theo yêu cầu

Nỉ cào 1 mặt

sản xuất theo yêu cầu

Nỉ Tạo Hạt 2 mặt

sản xuất theo yêu cầu

Nỉ Cào 2 Mặt

thành phần : 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 82%poly 18%Cotton

Copyright © 2019 lygianguyen.com.vn. Design by Công Nghệ Hưng Phát